Videós pályázat jogi nyilatkozat

A Multi Job Iskolaszövetkezet pályázatot hirdet videós tartalmak elkészítésére.
A pályamű egy 30 – 50 mp-es videó, amelyet a beküldő saját maga készít „mit jelent diáknak lenni” jeligére.

Az alkotások stílusa szabadon választható.
Ne félj a fantáziádat szabadjára engedni! Visszafogottság, extrémitás… bármivel pályázhatsz!

Pályázati feltételek:

Jogi és személyi feltételek:

• A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek foglalkozástól, kortól, nemtől, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak.
• 18 év alatti természetes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával pályázhat.
• Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója.
• A csoportosan pályázó legfeljebb egy csoportban közreműködhet.
• Aki csoportban szerepel, másik pályaművel egyénileg is pályázhat.
• Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
• Profik és amatőrök egyaránt pályázhatnak.
• A kiíró Multi Job Isz. tagjai, tisztségviselői, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályamunkák beadásának feltételei
Az érvényes pályázat feltétele a pályamű beküldése az info@diakszemmel.hu címre.
A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázót azonnali hatállyal kizárjuk a versenyből. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a helyezést érvénytelenítjük, és a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
A pályázó a pályamű elküldésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

Amennyiben a pályamű valós személyt is tartalmaz, akkor szükséges az érintett személy/személyek beleegyező nyilatkozata is.

A pályamunkák benyújtásának módja
Az érvényes pályázat feltétele a videó elküldése az info@diakszemmel.hu címre.

Beküldési határidő: 2017. november 30. A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
Pályaművek beérkezéséről minden pályázót e-mailben értesítünk!
Kérdés esetén szintén az info@diakszemmel.hu címen lehet érdeklődni.
A 18 év alatti egyéni pályázóknak, illetve csoportos pályázat esetén minden 18 évnél fiatalabb csapattagnak kötelezően beadandó, a törvényes képviselő által aláírt „Szülői hozzájárulás” nyilatkozatot scannelt formában,a pályaművel együtt el kell küldeni.

Zsűrizés, értékelés
A határidőre beérkező pályaművek közül szakmai zsűri választja ki a legjobbnak vélt munkákat és a facebook oldalán közzé teszi.
Díjak
Az I. helyezett nyereménye egy 30.000.- Ft értékű Westend utalvány
Az II. helyezett nyereménye egy 20.000.- Ft értékű Westend utalvány
Az III. helyezett nyereménye egy 10.000.- Ft értékű Westend utalvány
A díjak járulék és adómentesek.

Díjátadás
Az eredmény hirdetést követő 2. munkanap.

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
• A pályázat kiírója a pályázat jogosult a pályaművek és az azokról készült felvételek korlátlan felhasználására.
• A kiíró, úgy is, mint a verseny rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a versenyen, a versenyhez szorosan kapcsolódó internetes felületeken, reklámokban, továbbá a döntőt követően azok referenciaként és marketing célból stb. történő felhasználására.
• A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet elektronikus formában megjelentesse, közzé tegye, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
• A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak változtatásának jogát fenntartja!
A pályázat kiírója
Multi Job Iskolaszövetkezet (www.multijobisz.hu)